Välj en sida

Kulturmålarna målar med tradition och ny teknik!

Vår vision är ett måleriföretag med innovation och upptäckarlusta i kikaren och tradition och erfarenhet i verktygslådan.

Kvalitetsarbete

Kvalitet är både en fråga om ansvar och yrkesstolthet för oss, vi vill se till att du som kund är nöjd – både vid leverans och många år därefter. 

Klimat, miljö och hållbarhet

Vårt miljöarbete bygger på en långsiktighet där vi med kunskap alltid väljer bästa lösning ur miljösynpunkt.

Vårt kvalitets­arbete

Kvalitet är både en fråga om ansvar och yrkesstolthet för oss, vi vill se till att du som kund är nöjd – både vid leverans och många år därefter. Med vårt arbete Min målare får du som privatperson en och samma personliga kontakt som gör hembesöket och lyssnar på dina behov, skickar offerten, utför jobbet, städar under och efter arbetet och sen utvärderar tillsammans med dig. 

I alla våra jobb arbetar vi enligt ISO 9001 och ISO 14001 i vårt kvalitets- och miljöarbete och använder oss av följande punkter för att säkerställa våra uppdrag mot kund: Projektgenomgång, Arbetsberedning, Egenkontroll som vi tillsammans med beställaren lägger graden för objektet, Avvikelserapportering.

Klimat, miljö och hållbarhet

Vi arbetar hela tiden målmedvetet för att minska miljöpåverkan i verksamheten. Vårt miljöarbete bygger på en långsiktighet där vi med kunskap alltid väljer bästa lösning ur miljösynpunkt. Vi eftersträvar att förorsaka minsta möjliga miljöpåverkan genom att: 

  • Uppfylla lämpliga krav i miljölagstiftningen
  • Välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön
  • Förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå på grund av verksamheten
  • Ge våra kunder korrekt och fullständig information om miljökonsekvenserna av de måleritjänster vi erbjuder.

Etiskt företagande

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Vi på Kulturmålarna tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur vi uppträder.

Trendspaning 2020

Årets jubileumskollektion från Alcro har fångat in de senaste 20 årens tidlösa favoritkulörer. Några utvalda kulörer är Silke, Chicken Coop, Mortel, Chai, Blåstång och Fevik. Vilken kulör är du? Your browser does not support HTML5 video.

Kvarteret Elitseglaren – fortsatt samarbete med Lundbergs

Kulturmålarna fortsätter färgsätta Östergötlands nya bostäder. På uppdrag av NCC har Kulturmålarna nu i december påbörjat uppdraget att iordningsställa 374 lägenheter som byggs i Lundbergs nya kvarter Elitseglaren i Linköping. Under året har också inflyttningen börjat i Lundbergs kvarter Kvarnbacken i Norrköping, där Kulturmålarna har fått bidra med ansvar för ytskikten i de nya lägenheterna.

Boka ett gratis hembesök

Fyll i formuläret så hör vi av oss om ett kostnadsfritt hembesök.

Vi ser fram emot att höra från dig

Andreas Whiss

Andreas Whiss

Daniel Bjurström

Daniel Bjurström